جمع هزینه خرید : 0 تومان

رفتن به سبد خرید

فوم ریگین و روگین مخصوص آقایان برای مصرف سه ماه6,400,000 تومان 6,800,000مشخصات کالا و طریقه مصرف
استفاده از فوم روگين وريگين مردانه را به محض متوجه شدن نازكى و ريزش مو شروعكنيد تا با افزايش ضخامت و جلوگيرى از ريزش از داشتن موهاى جذابتر، قويتر،پرتراكمتر و داشتن چهره اى جوانتر لذت ببريد
اين محصول بهترين توصيه متخصصان مجرب پوست و مو براى درمان ريزش مو است
شما وقتى از اين محصول استفاده مى كنيد مى توانيد فوليكول هاى مو را دوبارهفعال كنيد و در طول زمان و ادامه استفاده تراكم موى خود را حفظ و حتى افزايش دهيد
سهولت استفاده: هیچ درمان مو موضعی برای مردان سریعتر از روگين و ريگين براىرشد مجدد و داشتن موهاى ضخيمتر و پر تراكمتر موثر نيست
آزمايشات پزشكى اثبات كرده كه اين محصول در سه ماهه اول موجب رشد مجدد موميشود
داراى تاييده FDA
Patented Tricho-Prime™ technology
روگين و ريگين با دستيابى به يك تكنولوژى برتر با آميخته اى از علم و تركيبات پيچيده  پزشكى  توانسته محصولى توليد كند كه از اولين لحظه تماس با پوست سر شروع بهكار ميكنيد و فوليكول هاى مو را تحريك ميكند با نتايج تضمينىدرمورد نحوه تاثیرگزاری ریگین و روگین بیشتر بدانید

تركيبيات روگين و ريگين نشانگر صحت عملكرد اين محصول است
تاييد شده توسط متخصصان
تاييديه FDA
نتايج تاييد شده آزمايشگاهى
علارغم شامپوها و اسپرهاى موجود در بازار كه با افزايش يك لايه بيرونى به مو موجبضخامت موقتى مو مى شوند،
ريگين با نفوز به داخل پوست سر و تحريك و فعالسازى فولكولهاى مو و تجديد توليدپروتئين به شما كمك ميكند كه رشد مجدد و تراكم و ضخامت موى بيشترى داشته باشيد

Patent Tricho-Prime ™ 
فرمول جديد و متحول كننده كه به محض تماس با پوست شروع به كار ميكند، يكتکنولوژی و  ترکیب از مواد تشکیل دهنده اختصاصی که به پوست كمك ميكند كار خودرا برای رشد مو به طور موثر آغاز کندماينوكسيديل
قابليت بازسازى و افزايش اندازه فولكوهاى مو را دارد و همچنين رشد موى طبيعىشمار را افزايش ميدهدBOTANICAL EXTRACTS & EMOLLIENT
بیوتکنولوژی و امولسیون
كمك به داشتن پوست سرى سالم و مرطوب ميكند تا محيطى مناسب فراهم باشد براىرشد مجددALPHAHYDROXY ACID (AHA)
اسيد آلپا هیدروکسی
پوست سر به طور خودكار در حال بازسازى و لايه بردارى است، اسيد آلپاهيدروكسى بهاين عمل بهبود و سرعت مى بخشد و با اين عمل محيطى مناسب براى درمان مشكلشما فراهم ميكند

طريقه مصرف فوم
نحوه استفاده اين فوم بسيار راحت است و به راحتى ميتوانيد آن را به برنامه روزانهخود اضافه كنيد
با ادامه استفاده فوم روگين يا ريگين روى پوست سر شما فوليكولهاى از غير فعالدوباره فعال شده شروع به رشد موهاى جديد مى كنند
براى بهترين نتيجه مراحل زير را مرتب انجام داده و به يا داشته باشيد كه فوم هر روزدو بار بدون وقفه استفاده كنيد

گام اول 
براى شروع موها بايد خشك و يا كمى مرطوب باشد(ولى نه خيس). سعى كنيد موىفرق سرتان را به چند رديف تقسيم كنيد تا تماس فوم با پوست سر به راحتى انجام شود

مرحله دوم
قوطى فوم را بصورت برعكس نگه داريد و هر بار اندازه نصف حجم در قوطى ( يك ميل) روى انگشتان تميز وبعد به روى پوست سر بماليد ويا مستقيم روى پوست سر اعمالكنيد، اين كار را روزانه دو بار انجام دهيد

مرحله سوم
به آرامى فوم را روى سر و بخصوص قسمتهايى كه موها نازك شده اند ماساژ دهيد وبعد صبر كنيد تا جذب پوست سر شود، بعد از جذب شدن فوم و خشك شدن سرميتوانيد از سه شوار و يا حالت دهنده مو استفاده كنيد.اين لينك به شما نحوه صحيح استفاده از فوم را نشان ميدهد 

براى نتيجه گيرى بهتر طبق دستور استفاده كنيد
فقط به اندازه توصيه شده يعنى به اندازه نصف حجم در قوطى و روزانه دو باراستفاده كنيد
استفاده بيشتر از دوبار و يا استفاده حجم بيشتر توصيه نميشود و باعث رشد بيشترنميشود
براى تداوم روند رشد و ضخامت موها به استفاده ادامه دهيد 
با كمى صبر متوجه خواهيد شد كه اين محصول واقعاً موثر استنتايج تاييد شده و تضمينى
روگين و ريگين اولین و تنها محصول تایید شده FDA است که برای رشد مجدد مو اثباتشده است
در آزمايشات صورت گرفته روى افراد متفاوت تعداد ٩ نفر از ١٠ آقا و بيشتر از ٨٠ درصدخانمهايى  كه از اين محصول استفاده كردند متوجه رشد مجدد و تقويت موهاى خودشدند.مراحل تاثيرگذارى 
شما بين ٣ تا ٦ ماه اول متوجه نتايج اين محصول روى رشد مجدد، ريزش و ضخامتموهاى خود خواهيد شد.
بخاطر داشته باشيد كه به استفاده از اين محصول بطور منظم ادامه دهيد و در نظرداشته باشيد كه صبر و حوصله مانند دستيابى به هر خواسته ديگرى كليد اصلىبهرمندى از نتايج فوق العاده اين محصول استشما ميتوانيد به حالت دهى موهاى خود بطور معمول روزانه ادامه دهيد، فقط به خاطرداشته باشيد كه اول فوم را استفاده كنيد، صبر كنيد تا سرتان خشك شود سپس از سهشوار و حالت دهنده مو استفاده كنيدمحصولات روگين و ريگين قابل استفاده روى موهاى رنگ شده، دكلره شده، بليچ و غيرهميباشد فقط به خاطر داشته باشيد كه روزى كه موهاى خود را رنگ ميكنيد و يا از موادشيميايى ديگر استفاده ميكنيد از استفاده از روگين و ريگين خوددارى كنيد و از روز بعدبصورت معمول از اين محصول استفاده كنيد.

درمورد نحوه تاثیرگزاری ریگین و روگین بیشتر بدانید
 
محصولات مرتبط